Modlitba za 52. Medzinárodný eucharistický kongres

Nebeský Otče,
prameň všetkého života!
Zošli nám svojho Ducha Svätého,
aby sme spoznali
a čím viac milovali Krista
prítomného v Oltárnej Sviatosti,
ktorý sa za nás obetoval.
On je náš Pán a Majster,
priateľ a pokrm,
lekár a pokoj.
Daj nám odvahu,
aby sme jeho silu a radosť
zaniesli každému človeku!
Daj, aby čas prípravy
a slávenie Eucharistického kongresu
poslúžilo nášmu veriacemu spoločenstvu,
mestám a národu,
Európe a celému svetu na duchovnú obnovu!
Amen.

Posedenie vo Farskej charite

    Farská charita sv. Jozefa v Nových Zámkoch oznamuje a pozýva Vás na posedenia pri káve, alebo čaji po sv. omšiach, ale i kedykoľvek počas dňa do spoločenskej miestnosti v budove Farskej charity na Banskobystrickej č.1./bývalá materská škôlka/. Otvorení sme pravidelne v stredu a vo štvrtok v dobe od 9:30 do 11:30 hod. Na iné dni a časy je potrebné sa dohodnúť na tel. čísle 0905 653 361.

Farská charita sv. Jozefa prosí o pomoc

     Farská charita sv. Jozefa v Nových Zámkoch Vás prosí o pomoc pre ľudí v hmotnej núdzi. Dočasne sme museli ukončiť výdaj trvanlivých.

     Dôvod : nemáme žiadne potraviny. Prosíme Vás, ak chcete pomôcť ľuďom, ktorí to najviac potrebujú, tak prosíme, aby ste priniesli na Farskú charitu na Banskobystrickej č.1/ bývalá cirkevná škola a škôlka na Flengerke/ trvanlivé potraviny.

Oznamy

1. december 2019

Liturgický kalendár:

Pondelok  - Féria
Utorok – Sv. Františka Xaverského, kňaza
Streda – Sv. Barbory, panny a mučenice
Štvrtok – Féria – adorácia do 20:00
Piatok –  Prvý piatok v mesiaci a sv. Mikuláša
Sobota – Sv. Ambróza, biskupa a učiteľa Cirkvi
Nedeľa – 2. adventná nedeľa

Dnes o 17:00 bude prvonedeľná pobožnosť.

Ku svätej spovedi možno pristúpiť každý deň od pondelka do piatka, v čase od 17:30 do 18:30.

Odoberať Farnosť Nové Zámky RSS