Ľudové misie


FOR YOU ACAPELLA VOCAL GROUP a Zuzana Klimantová


Pozývame vás na štvrtý koncert z prvého ročníka festivalu s názvom Novozámocké farské hudobné leto. Uskutoční sa vo farskom kostole v sobotu, 8. 8. 2015 o 19.00 Predstaví sa Vám Slovenské hudobná acapella skupina For you acapella vocal group a huslistka Zuzana Klimantová. Vstupné na koncerty je dobrovoľné.

Deň radosti

Deň radosti

Kresťanský ples


Tvorivé dielne na Katolíckej spojenej škole


Syndikovať obsah