OBNOVENIE VEREJNÝCH SV. OMŠÍ A SPOVEDÍ

S platnosťou od 17. júna KBS zrušila dišpenz, ktorým sme boli oslobodení od povinnej účasti na svätých omšiach.

Oznamy

2. august 2020

Liturgický kalendár:

OPATRENIA PRE ÚČASŤ NA SV. OMŠIACH

•    nevyhnutnosť rúška
•    dezinfekcia rúk pri vchode do kostola
•    vynechanie podávania rúk
•    sv. prijímanie: možnosť prijatia na ruku, v rade na prijímanie treba zachovať dvojmetrový odstup

######

ÓVINTÉZKEDÉSEK A SZENTMISÉK ALATT

•    kötelező szájmaszk
•    kezek fertőtlenítése a templom bejáratánál
•    szentáldozás: megengedett a kézre áldozás, az áldozásra a sorban kötelező a 2 méteres távolság megtartása
 

 

Modlitba za 52. Medzinárodný eucharistický kongres

Nebeský Otče,
prameň všetkého života!
Zošli nám svojho Ducha Svätého,
aby sme spoznali
a čím viac milovali Krista
prítomného v Oltárnej Sviatosti,
ktorý sa za nás obetoval.
On je náš Pán a Majster,
priateľ a pokrm,
lekár a pokoj.
Daj nám odvahu,
aby sme jeho silu a radosť
zaniesli každému človeku!
Daj, aby čas prípravy
a slávenie Eucharistického kongresu
poslúžilo nášmu veriacemu spoločenstvu,
mestám a národu,
Európe a celému svetu na duchovnú obnovu!
Amen.

Posedenie vo Farskej charite

    Farská charita sv. Jozefa v Nových Zámkoch oznamuje a pozýva Vás na posedenia pri káve, alebo čaji po sv. omšiach, ale i kedykoľvek počas dňa do spoločenskej miestnosti v budove Farskej charity na Banskobystrickej č.1./bývalá materská škôlka/. Otvorení sme pravidelne v stredu a vo štvrtok v dobe od 9:30 do 11:30 hod. Na iné dni a časy je potrebné sa dohodnúť na tel. čísle 0905 653 361.

Stránky

Odoberať Farnosť Nové Zámky RSS