COVID AUTOMAT

Vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu nastávajú aj zmeny v účasti na bohoslužbách. Naďalej ostáva povinnosť nosiť rúško ako aj podávanie sv. Prijímania na ruku. Vynecháva sa podávanie rúk. Aktuálna situácia je nasledovná. Počet osôb je obmedzený na 25% kapacity kostola. V nedeľu, nakoľko v je to deň kedy je nás v kostole najviac, bude potrebné zabezpečiť zoznam účastníkov na jednotlivých bohoslužbách. Riešiť to budeme nasledovne. Pri vstupe do kostola odovzdá veriaci lístok so svojím celým menom a kontaktom.

Vyslúženie sviatostí chorým

Žiadosť o vyslúženie sviatostí chorým treba nahlásiť na tel. čísle: 0905 24 00 22.
Možnosť zaopatrenia sviatosťami je určená aj pre COVID-19 pozitívnych pacientov.
Vysluhovanie sviatostí je naďalej non-stop prístupné aj vo Fakultnej nemocnici v Nových Zámkoch, vrátane červenej zóny (oddelenia s COVID-19 pacientmi), a tiež v zariadeniach sociálnych služieb.

Možnosť prispieť na náš farský chrám

Drahí bratia a sestry,

Ak chcete podporiť finačne náš chrám, môžete to urobiť aj cez bankový účet Farnosti Nové Zámky, na ktorý je možné poslať dobrovoľný príspevok.
Číslo bankového účtu: SK10 0900 0000 0000 3473 2322

Ďakujeme Vám za všetky milodary.

Oznamy

17. október 2021

Liturgický kalendár:

Nedeľa – DVADSIATA DEVIATA NEDEĽA V CEZROČ. OBDOBÍ
Pondelok – SV. LUKÁŠA, EVANJELISTU
Utorok – féria
Streda  – féria
Štvrtok – féria
Piatok – féria
Sobota – féria

Nedeľa – TRIDSIATA NEDEĽA V CEZROČ. OBDOBÍ

Modlitba za zastavenie pandémie

Boh Otec, Stvoriteľ sveta, všemohúci a milosrdný,
ktorý si z lásky k nám poslal svojho Syna na svet
ako lekára duší a tiel,
pohliadni na svoje deti,
ktoré sa v tejto ťažkej chvíli vykoľajenia a dezorientácie
v mnohých oblastiach Európy a sveta
obracajú na teba a hľadajú posilu, záchranu a úľavu;
osloboď nás od choroby a strachu.
Uzdrav našich chorých, poteš ich príbuzných,
daj múdrosť našim spoločenským predstaviteľom.
Posilňuj a odmeň našich lekárov,
sestry a dobrovoľníkov,
daj večný život zomrelým.

Odoberať Farnosť Nové Zámky RSS