Bohoslužby

Sväté omše vo farskom kostole:

Pondelok 17:00 (slov.), 18:00 (maď.)
Utorok 17:00 (slov.), 18:00 (maď.)
Streda 17:00 (slov.), 18:00 (maď.)
Štvrtok 17:00 (maď.), 18:00 (slov.)
Piatok 17:00 (maď.), 18:00 (slov.)
Sobota 7:00 (maď.), 18:00 (slov)
Nedeľa 7:00 (maď.), 8:30 (maď.), 10:00 (slov. detská), 11:30 (slov.)

Spovedáme každý deň okrem nedele, od 17:30 do 18:30.

Adorácia pred vyloženou sviatosťou:

Pondelok - Piatok tichá adorácia v čase od 12:00 hod. do začiatku prvej sv. omše.

Streda po sv. omši o 18:00 do 19:00 (maď.)
Štvrtok po sv. omši o 18:00 do 20:00 (slov.)

 

Filiálka: Andovce

Sv. omša každú nedeľu o 11:00 (maď)

Spovedáme na požiadanie, pred svätou omšou.