Doterajšie aktivity

  • november 2014 – potravinová zbierka v spolupráci s Tescom a Slovenskou katolíckou charitou
  • december 2014 – štedrovečerná kapustnica pre bezdomovcov a ľudí v núdzi
  • marec/apríl 2015 – potravinová zbierka v rámci mesta
  • máj 2015 – potravinová zbierka v spolupráci so ZŠ v meste Nové Zámky
  • február 2015 – začiatok spolupráce s mestom pri výdaji teplej polievky pre bezdomovcov v zimnom období, zabezpečujeme teplú polievku a pečivo (dary dobrodincov)
  • rok 2016 – začiatok distribúcie potravinovej pomoci  z EU

priebežne – pomoc všetkým ľuďom v núdzi a matkám s deťmi, ktorí spĺňajú kritéria tejto pomoci formou trvanlivých potravín, hygienických potrieb a šatstva.

Zverejnené Správy o činnosti FCH si môžete prečítať TU