Farská charita sv. Jozefa

V meste Nové Zámky bola v októbri 2014 založená Farská charita sv. Jozefa. Vznikla na podnet skupinky veriacich, ktorí to cítili ako potrebu pomáhať najmä veriacim v Nových Zámkoch, ale aj ostatným obyvateľom mesta. Farská charita je súčasťou farského spoločenstva, ktoré to cíti ako svedectvo o láske k blížnemu konkrétnymi skutkami. Poslaním a cieľom charity je :

  • účinne pomáhať každému človeku v núdzi
  • oslobodzovať ľudí závislých na cudzej pomoci a pomáhať im vrátiť sa k dôstojnému životu
  • konkrétnou službou človeku v núdzi chceme vydávať svedectvo lásky v duchu evanjeliového odkazu
  • povzbudzovať občanov mesta, aby sa stali citliví na problémy ľudí vo svojom okolí
  • byť blízko k človeku

Činnosť našej charity funguje na báze dobrovoľníckej činnosti. Radi privítame ľudí, ktorí sú ochotní pomáhať na Farskej charite ako dobrovoľníci, prípadne uvítame akúkoľvek pomoc od podnikateľských subjektov.