O farnosti

Farská komunita pod vedením farára Jána Töröka pôsobila v Nových Zámkoch už v roku 1572. Pôvodný kostol svätého Kríža bol postavený medzi rokmi 1584 – 1585. Bola to jednoduchá stavba v neskorogotickom slohu. V priebehu nasledujúcich rokov bola viacnásobne rekonštruovaná.

Počas Bocskayho povstania v roku 1605 obsadil mesto Valentín Homonnai Drugeth. Drugeth kostol odobral od katolíckych veriacich. Po povstaní musel byť v roku 1611 kostol pre značnú devastáciu takmer celý prestavaný. Rekonštruovaný kostol vysvätil ostrihomský arcibiskup František Forgáč na počesť svätého Vojtecha.

Kostol dal opäť opraviť v roku 1633 ostrihomský arcibiskup, kardinál Peter Pázmány a daroval mu jednu striebornú monštranciu z čias kráľa Mateja, ktorú dostal ako dar od satmárskeho kapitána Ladislava Kuna.

V rokoch 1663 – 1685, počas obsadenia mesta Turkami (v čase zriadenia Novozámockého ejáletu – Eyalet Uyvar), bol kostol minaretom a bývalý reformovaný kostol bol hlavnou mešitou.

K ďalšej renovácii farského kostola došlo v roku 1693. Zaslúžil sa o ňu ostrihomský arcibiskup Juraj Széchényi. Na jeho počesť je nad portálom kostola nápis:

„Georgius Széchényi Archi-Episcopus Strigoniensis Anno 1693” (Juraj Széchényi ostrihomský arcibiskup v 1693. roku Pána).

Po rekonštrukcii bol kostol vysvätený na počesť Nanebovstúpenia Pána 29. novembra 1694 kaločským arcibiskupom Pavlom Széchényim.

Na stene kostola sa nachádza úryvok básne, ktorú v roku 1723 napísal kňaz Alexander Kudlik:

„Barbareis expost dextris dum strata iacerem,
Erixit rursum Széchényiana manus.
Postea bombarum tactu lacerata patebam;
Sed per Saxoniae sum renovata Ducem.“ (Alexander Kudlik, 1723)

V roku 1787 dal opraviť kostol arcibiskup Jozef Batthyány. 9. mája 1810. kostol aj faru zničil mestský požiar, zachránila sa iba sakristia a večné svetlo. V roku 1811 boli kostol aj fara opäť obnovené. Z tohto obdobia pochádza nápis zachovaný na bráne kostola:

„Et tandem tristes caroll nost fata per ignes tota cints tali sto reparata stav 1811.“

Po roku 1867 kostol dostal neskorobarokový a klasicistický ráz. Dňa 19. júla 1867 zhodila vežu kostola silná víchrica. Veža kostola spadla na loď a zničila jej klenbu. Provizórne opravený kostol dal podľa plánov Jozefa Lipperta opraviť v roku 1877 Ján Simor. Za 369 forintov bola rekonštruovaná aj monštrancia, ktorá bola vyzdobená šestnástimi ametystami a deviatimi rubínmi. Počas opravy kostol dostal neoklasicistický ráz, a boli vytvorené aj kruhové okná. Zvláštnosťou kostola je, že základ veže a jej strecha sú rovnako vysoké. Kostol bol Jánom Simorom dňa 21. októbra 1877 vysvätený na počesť svätého Kríža.

Posledná dôležitejšia oprava kostola bola v roku 1996, kedy bola vymenená podlaha a prestavané jeho vnútro.