OBNOVENIE VEREJNÝCH SV. OMŠÍ A SPOVEDÍ

S platnosťou od 17. júna KBS zrušila dišpenz, ktorým sme boli oslobodení od povinnej účasti na svätých omšiach.

Od štvrtku, 7. mája 2020 obnovujeme slávenie verejných sv. omší v našom kostole podľa riadneho omšového poriadku: Pondelok-utorok-streda: 17:00 v slovenskom jazyku, 18:00 v maďarskom jazyku Štvrtok-piatok: 17:00 v maďarskom jazyku, 18:00 v slovenskom jazyku Sobota: 7:00 v maďarskom jazyku, 18:00 v slovenskom jazyku Nedeľa: 7:00 a 8:30 v maďarskom jazyku, 10:00 a 11:30 v slovenskom jazyku, 18:00 jazyk podľa rozpisu. Prosíme veriacich, aby ste rešpektovali pokyny usporiadateľov pri vchode kostola.

###

NYILVÁNOS SZENTMISÉK  ÉS SZENTGYÓNÁSI LEHETŐSÉG MEGÚJÍTÁSA

2020. május 7.-étől megújítjuk a nyilvános szentmisék ünneplését plébániatemplomunkban a hagyományos miserend szerint: Hétfő-kedd-szerda: 17:00 szlovák nyelven, 18:00 magyar nyelven Csütörtök-péntek: 17:00 magyar nyelven, 18:00 szlovák nyelven Szombat: 7:00 magyar nyelven, 18:00 szlovák nyelven Vasárnap: 7:00 és 8:30 magyar nyelven, 10:00 és 11:30 szlovák nyelven, 18:00 a heti miserend szerint. Kérjük a kedves híveket, figyeljünk egymásra és tartsuk be segítőink utasításait a templom bejáratánál!