Oznamy farskej charity

Finančná podpora na kúpu kotla na ústredné kúrenie

Farská charita sv. Jozefa v Nových Zámkoch, Vás prosí o finančnú pomoc. Pokazil sa nám jediný kotol na kúrenie v budove. Nemáme finančné prostriedky na kúpu nového, ktorý stojí 1.800,- EUR. Týmto Vás prosíme, ak ste ochotní pomôcť k fungovaniu charity pri pomoci ľuďom v hmotnej núdzi /vydávame trvanlivé potraviny a šatstvo zo zbierok od dobrých ľudí/, aby ste sumu podľa vlastného uváženie zaslali na č.účtu : SK74 0200 0000 0034 2369 6453 OZ CHARITA spoločenstva-Nové Zámky. Do poznámky pre prijímateľa prosím napísať „KOTOL“. S vďakou za Vašu pomoc vedúci Farskej charity sv.Jozefa

Pavol Pšenák