Plánovaná činnosť

Na základe posúdenia sociálnej situácie klienta, jeho existujúcich problémov a jeho potrieb, sa  vypracuje individuálny plán činnosti, ktorý má smerovať k zmene sociálnej situácie klienta smerom k jej zlepšeniu. Zameriavame sa na:

  • poskytovanie služieb pre klienta a jeho rodinu,
  • základné sociálne poradenstvo