Rozpis náuk pre snúbencov

Stretnutie s kňazom: vyplnenie cirkevnej zápisnice a ďalších požadovaných dokumentov + osobný rozhovor.

  • na požiadanieindividuálny termín

Tematické stretnutie s manželskými lektormi

  • zostávajúce termíny na rok 2020: 19.09,24.10, 21.11

Tematické stretnutia s kňazom (zostávajúce termíny v roku 2020):

  • Stretnutie A: 11.09, 09.10, 30.10.2020
  • Stretnutie B: 18.09, 16.10, 13.11.2020
  • Stretnutie C: 25.09, 23.10, 20.11.2020

Liturgický nácvik priebehu obradu sobáša

  • vo štvrtok (v týždni, v ktorom bude sobáš) o 19:00 hod., v kancelárii farského úradu