Spoveď

Sviatosť pokánia, nazývaná aj svätá spoveď alebo sviatosť zmierenia, je prostriedkom k tomu, aby človeku boli odpustené hriechy. Človek sa ňou obracia k Bohu, vyznáva svoje hriechy a ľutuje ich. Sviatosť pokánia patrí medzi uzdravujúce sviatosti (spolu so sviatosťou pomazania chorých). Veriaci je povinný aspoň raz v roku sa vyspovedať.

  • Spovedať budeme v obvyklom čase (pondelok - piatok 17:30-18:30) v Marianume
  • Prosíme veriacich, aby ste dodržali hygienické opatrenia.

####

  • Gyóntatni hagyományos időben fogunk (hétfő – péntek 17:30-18:30) a Marianumban
  • Kérjük a kedves híveket, tartsuk be az egészségvédelmi előírásokat.