Sväté prijímanie

Ježiš sa na nás obracia s naliehavou výzvou, aby sme ho prijímali vo sviatosti Eucharistie: „Veru, veru, hovorím vám: ak nebudete jesť telo Syna človeka a piť jeho krv, nebudete mať v sebe život.“(Jn 6,53)

Ak chcete prijať Ježiša Krista v Eucharistii, musíte byť v stave milosti. Ak si je niekto vedomý, že spáchal smrteľný hriech, musí skôr, ako pristúpi k svätému prijímaniu, prijať sviatosť zmierenia.

Prvé sväté prijímanie detí.

V našej farnosti prvý raz prijímajú Eucharistiu deti 3. ročníka ZŠ, ktoré navštevujú náboženskú výchovu aspoň 2 roky. Slávnosti sa zvyčajne konajú v apríli a máji. Okrem školskej katechézy odporúčame deťom absolvovať aj farskú katechézu, ktorá sa koná počas detských svätých omší, vždy v neďelu o 10.00.

Prvé sväté prijímanie dospelých.

Ak ste dospelý (pokrstený) a túžite prijať Eucharistiu po prvý raz, prihláste sa na farskom úrade, kde sa dozvedia bližšie informácie.