Oznamy

13. január 2019

Štvrtok – Sv. Antona, opáta
Nedeľa – 2. nedeľa v cezročnom období

Spovedať sa bude v našom kostole každý deň okrem nedele od 17:30 do 18:30.

Od pondelka do piatku bude v našom farskom kostole vyložená Sviatosť Oltárna k tichej adorácií v čase od 12:00 hod. do začiatku prvej sv. omše. Všetkých vás srdečne pozývame. Vo štvrtok bude večerná adorácia do 20:00 hod. Ak by chcel niekto počas dňa strážiť Sviatosť Oltárnu, nech sa zapíše v strede kostola.

Dňa 24. januára, vo štvrtok budeme mať celodennú poklonu za rodiny našej farnosti. Sviatosť Oltárnu vyložíme po rannej sv. omši, ktorá bude o 7:00, a poklona bude trvať do večernej sv. omše o 18:00. Všetci ste srdečne pozvaní.

Pozývame vás na ekumenickú pobožnosť v rámci týždňa modlitieb za jednotu kresťanov, ktorá bude v nedeľu, 27. januára 2019 o 16:00 v reformovanom kostole v Nových Zámkoch.

Pozývame vás na tradičný Kresťanský ples, ktorý sa uskutoční 2. marca 2019 v Cisárskej jazdiarni. Ohľadom predaja vstupeniek vás budeme priebežne informovať.


RÓMAI KATOLIKUS PLÉBÁNIAHIVATAL – ÉRSEKÚJVÁR
2019. január 13.
URUNK MEGKERESZTELKEDÉSE

 

Egész napos szentségimádást fogunk tartani plébániatemplomunkban egyházközségünk családjaiért csütörtökön, január 24.-én. A szentségimádás a reggel 7 órai magyar szentmise után fog kezdődni, és az esti 18 órai szlovák szentmiséig fog tartani. Mindenkit sok szeretettel hívunk és várunk.

A keresztények egységéért fogunk imádkozni 2019. január 27.-én, vasárnap délután 16 órakor az érsekújvári református templomban, ökumenikus istentisztelet keretén belül. Mindenkit sok szeretettel hívunk és várunk.

Príloha: