Oznamy

9. december 2018

Liturgický kalendár:

štvrtok – Sv. Lucie, panny a mučenice, spomienka
piatok – Sv. Jána z Kríža, kňaza a učiteľa Cirkvi, spomienka
nedeľa – 3. ADVENTNÁ NEDEĽA

Spovedať sa bude v našom kostole každý deň okrem nedele od 17:30 do 18:30.

Od pondelka do piatku bude v našom farskom kostole vyložená Sviatosť Oltárna k tichej adorácií v čase od 12:00 hod. do začiatku prvej sv. omše. Všetkých vás srdečne pozývame. Ak by chcel niekto počas dňa strážiť Sviatosť Oltárnu, nech sa zapíše v strede kostola.

Zbierka na charitu vyniesla 627 EUR. Za každý milodar vyslovujeme Pán Boh zaplať.

Kto by chcel prispieť na štedrú večeru pre chudobných a bezdomovcov, môže tak urobiť priamo v budove farskej charity sv. Jozefa na banskobystrickej ulici. Vianočná kapustnica bude rozdávaná na charite v nedeľu, 22. decembra, od 11.00 hod.

Počas úradných hodín zapisujeme úmysly sv. omší na budúci rok.

Chorých a starých, ktorí by chceli prijať sviatosť zmierenia pred vianočnými sviatkami môžete zahlasovať počas úradných hodín na farskom úrade.

V rámci ustanovujúceho zasadnutia zastupiteľstva novozvoleného mestského zastupiteľstva sa bude konať sv. omša v pondelok, 10. decembra 2018 približne o 10.00 hod. Úmysel sv. omše bude prosba o požehnanie pre mesto Nové Zámky. Všetci ste srdečne pozvaní.

Oznamujeme, že rorátne sv. omše pri sviečkach budeme mať túto sobotu 15. decembra, a o týždeň, 22. decembra o 6.00 hod. Po sv. omši bude pripravené malé občerstvenie v Marianume. Všetci ste srdečne pozvaní.

Kto by chcel prijať koledníkov Dobrej noviny a aj týmto spôsobom podporiť projekty Dobrej noviny, môže sa nahlásiť v sakristii alebo na farskom úrade. Koledníci budú chodiť medzi sviatkami a 6. januára.  K prihláseniu treba uviesť adresu a telefónny kontakt, bližšie informácie dostanete pri prihlásení.

Pozývame vás na evanjelizačnú moderovanú adoráciu s chválami, ktorá bude v našom farskom kostole v piatok, 14. decembra po večernej sv. omši, ktorá je o 18.00 hodine.

15. 12. 2018, v sobotu o 16:00 hod. sa v našom farskom kostole uskutoční Vianočný koncert gospelovej skupinz Vavrinec z Jasovej, na ktorý Vás všetkých srdečne pozývame.

16. 12. 2018, v nedeľu o 19:00 hod. sa bude konať Adventný benefičný koncert v organizácii Mesta Nové Zámky.


RÓMAI KATOLIKUS PLÉBÁNIAHIVATAL – ÉRSEKÚJVÁR
2018. december 9.
ÁDVENT 2. VASÁRNAPJA

 

Hétfőtől péntekig szentségimádást tartunk plébániatemplomunkban, tehát 12.00-kor kihelyezzük az Oltáriszentséget csöndes szentségimádásra, amely az első esti szentmiséig fog tartani. Mindenkit sok szeretettel hívunk és várunk.

Múlt heti gyűjtés a katolikus karitász céljaira 627 EUR volt. Minden adományt a Jóisten fizessen meg!

Jelentjük, hogy már lehet íratni szentmise-szándékokat jövő évre a plébánián, a hivatalos órákban. Ugyanígy be lehet jelenteni az időseket és betegeket is, a karácsonyi gyóntatáshoz, szintén a hivatalos órák alatt.

Az új városi képviselőtestület alakuló ülése alkalmából szentmise lesz templomunkban, mégpedig 2018.december 10.-én, hétfőn, kb. 10 órakor. A szentmisében a Jóisten áldását fogjuk kérni városunkra. Mindenkit sok szeretettel várunk!

Ádventi rorátés szentmisék lesznek szombaton, december 15.-én és 22.-én, 6.00.kor a plébániatemplomban szlovák nyelven, és 5.45-kor a ferences templomban magyar nyelven. Mindenkit sok szeretettel hívunk és várunk!

Plébániai karitászunk gyűjtést tart karácsony alkalmából szegény és hajléktalan testvéreink részére. Az adományokat egyenesen a karitász épületébe lehet vinni, a besztercebányai utcába. A hagyományos karácsonyi ételosztás is a karitász épületében lesz vasárnap, december 22.-én, 11 órakor. Minden adományt a Jóisten fizessen meg!

Príloha: