Oznamy

1. december 2019

Liturgický kalendár:

Pondelok  - Féria
Utorok – Sv. Františka Xaverského, kňaza
Streda – Sv. Barbory, panny a mučenice
Štvrtok – Féria – adorácia do 20:00
Piatok –  Prvý piatok v mesiaci a sv. Mikuláša
Sobota – Sv. Ambróza, biskupa a učiteľa Cirkvi
Nedeľa – 2. adventná nedeľa

Dnes o 17:00 bude prvonedeľná pobožnosť.

Ku svätej spovedi možno pristúpiť každý deň od pondelka do piatka, v čase od 17:30 do 18:30.

Dnes po sv. omši bude zbierka na charitu.

Deti, ktoré sa chcú zapojiť do adventnej súťaže si môžu zobrať papier, na ktorý budú zbierať lúče za účasti na svätej omši. Tento papier nájdete v strede kostola a lúče za účasť na svätej omši budeme rozdávať v sakristii.

Milé deti, v piatok po večernej svätej omši zavíta aj do nášho kostola veľmi vzácna návšteva. Pozývame vás na sv. omšu, ktorá bude o 18:00.

Rorátne sv. omše budú v sobotu o 6:00. Všetci ste srdečne pozvaní. Po sv. omši bude malé občerstvenie v Marianume. Prineste so sebou sviečku alebo lampášik.

Počas úradných hodín zapisujeme úmysly sv. omší na budúci rok.

Farská charita sv. Jozefa prosí ľudí ochotných pomôcť pri ZBIERKE TRVANLIVÝCH POTRAVÍN v OD TESCO pre ľudí v núdzi v dňoch 21., 22. a 23. novembra od 10:00 do 20:00. Prihlásení dobrovoľníci sa budú striedať po 2 hodinách. Prihlásiť sa môžete po sv. omšiach v sakristií, alebo na tel. čísle 0944 979 323. Vyzbierané trvanlivé potraviny, čistiace a hygienické potreby budú rozdané ľuďom v núdzi v decembri na farskej charite. Za vašu pomoc vyslovujeme vopred úprimné Pán Boh zaplať!


RÓMAI KATOLIKUS PLÉBÁNIAHIVATAL – ÉRSEKÚJVÁR
2019. december 1.
ÁDVENT 1. VASÁRNAPJA

A héten elsőpéntek lesz, gyóntatni a megszokott időkben fogunk is, hétfőtől péntekig, 17:30-tól 18:30-ig. Szerdán az esti 18 órai szentmise után szentségimádást tartunk 19:00-ig.

Ma a szentmisék után megtartjuk a hagyományos ádventi gyűjtést a karitász céljaira. Minden adományt a Jóisten fizessen meg.

Jelentjük, hogy már lehet íratni szentmise-szándékokat jövő évre a plébánián, a hivatalos órákban. Ugyanígy be lehet jelenteni az időseket és betegeket is, a karácsonyi gyóntatáshoz, szintén a hivatalos órák alatt.